با کلیک بر روی 1+ ما را در گوگل محبوب کنید

Electrician

استاندارد کابل های مورد استفاده در شبکه توزیع

جزوه حاضر ، جلد پنجم از استاندارد کابل های مورد استفاده در شبکه توزیع می باشد ، در این جزوه به نکات کاربردی در مورد انتخاب کابل پرداخته شده است و ضرایب و جداول لازم جهت بدست آوردن مقدار جریان نامی کابل تحت شرایط مختلف آورده شده است .این جزوه توسط شرکت سهامی تولید و انتقال برق ایران (توانیر) تهیه گردیده است و از این جهت مرجع خوبی برای علاقه مندان به این زمینه از صنعت می باشد .

                                                                                                   


سرچشمه: گروه مهندسی تسلا