با کلیک بر روی 1+ ما را در گوگل محبوب کنید
X
تبلیغات
رایتل

Electrician

باس ترانسفر

عموماً در برخی از بارهای الکتریکی به علت اهمیت کارکردشان لازم است از دو منبع جداگانه قابل تغذیه باشند تا در صورت قطع تغذیه رزرو وصل شود که به این تغییر باس ترانسفر گویند. هنگام تغییر منبع تغذیه یک باس نوع بار متصل به آن مهم است و بعضی مواقع امکان قطع بار برای زمان کوتاه یا حتی قابل توجه وجود دارد ولی بعضی موارد حتی در کسری از ثانیه نیز نباید تغذیه قطع شود. لذا انواع ترانسفر وجود دارند که هر کدام برای موارد خاص استفاده می شوند.

 روش های ترانسفر :


1-  ترانسفر کند :

که بعد از باز شدن کلید اول، کلید بعدی با تاخیر زمانی وصل می شود. این کار بعد از رسیدن ولتاژ به کمتر از 20% ولتاژ نرمال می باشد تا نیاز به برقراری شرایط سنکرون نباشد. 

2-  ترانسفر همزمان :

این روش که ترانسفر پارالل نیز نامیده می شود قبل از باز کردن کلید اول کلید دوم بسته شده و برای مدت کوتاه (چند صد میلی ثانیه) دو منبع پارالل شده و سپس کلید اول قطع می شود. در این حالت تجهیزات چک کردن شرایط سنکرون نیاز می باشد.

3-  ترانسفر سریع :

 در این روش بعد از باز شدن کلید اول، کلید بعدی سریعاً بعد از چند سیکل بسته می شود و باس برای مدتی کوتاه بدون تغذیه می شود و در این روش نیز تجهیزات سنکرون مورد نیاز می باشند.

 4- ترانسفر همفاز :

در این روش نیز مشابه به ترانسفر سریع بسته شدن کلید دوم با تاخیر زمانی ولی با زمان بیشتر است و در لحظه ای که ولتاژ شینه و منبع رزرو همفاز هستند صورت می گیرد.

5-ترانسفر اتوماتیک :

در این حالت فرض بر این است که ورودی هیچگاه با هم پارالل نمی شوند. دو کلید ورودی می تواند بسته باشد که به آن سیستم 1 از 2 می گویند و عملیات کلید زنی در آن را باس ترانسفر یا تغییر منبع تغذیه گویند که می تواند به صورت دستی یا اتوماتیک صورت گیرد

در مواردی که باس اصلی تابلوها با کلید کوپلاژ به هم وصل می شوند از سیستم 2 از 3 استفاده می شود و در این حالت در هر لحظه فقط دو کلید می تواند بسته باشد تا هر دو باس برقدار باشند و در شرایط نرمال کلید کوپلاژ قطع و دو باس از ورودی های خود تغذیه می شوند. در این حالت نیاز به تجهیزات سنکرون نمی باشد چون دو منبع با هم پارالل نمی شوند.          

در عملیات ترانسفر 1  ا ز 2 یا 2  ا ز 3 ا ز یک کلید انتخاب کننده دو حالتی اتوماتیک  دستی که روی تابلو نصب می شود استفاده می کنند که در حالت دستی عملیات ترانسفر اتوماتیک انجام نمی شود. در سیستم 2 از 3 اگر هر دو ورودی قطع باشند فرمان قطع برای بریکر کوپلاژ نیز صادر خواهد شد.


ترانسفر دستی :

در سیستم 1 از 2 اگر کلید انتخاب کننده روی AUTO باشد با فرمان قطع بریکر در حال کار بلافاصله بریکر بعدی بسته می شود ولی قبل از آن فرمان به بریکر دوم بریکر بسته نمی شود. اگر کلید روی حالت MAN. باشد با فرمان قطع به بریکر در حال کار آن بریکر باز شده ولی بریکر رزرو بسته نخواهد شد و اگر ابتدا بخواهیم بریکر دوم را نیز ببندیم بسته نخواهد شد.

در سیستم 2 از 3 :

1-  اگر کلید انتخاب کننده روی AUTO باشد :

الف ) با باز کردن هر یک از بریکرهای ورودی بلافاصله بریکر کوپلاژ بسته خواهد شد.

ب ) با فرمان وصل به بریکر کوپلاژ این بریکر وصل نشده و بریکرهای ورودی وصل خواهند ماند.

2-  اگر کلید روی MAN. باشد :

الف ) با فرمان قطع به هر یک از بریکرهای ورودی آن بریکر باز شده ولی بریکر کوپلاژ بسته نخواهد شد.

ب ) با فرمان وصل به بریکر کوپلاژ این بریکر بسته نمی شود و بریکرهای ورودی در حالت وصل باقی می مانند . 

3-  در حالتی که یکی از بریکرهای ورودی و بریکر کوپلاژ وصل باشند شرایط عملیات برای بریکر ورودی دیگر مشابه شرایط بریکر کوپلاژ می باشد .