با کلیک بر روی 1+ ما را در گوگل محبوب کنید
X
تبلیغات
رایتل

Electrician

جزوات آموزشی: شرکت ره آوران فنون پتروشیمی

کلیدهای فشار قوی
از جزوات شرکت ره آوران فنون پتروشیمی:
لینک دانلود

اصول کار شیرهای کنترل
از جزوات شرکت ره آوران فنون پتروشیمی:
لینک دانلود 

نقشه کشی برق
از جزوات شرکت ره آوران فنون پتروشیمی:
لینک دانلود 

اتصال زمین الکتریکی و حفاظت
از جزوات شرکت ره آوران فنون پتروشیمی:
لینک دانلود

ماشینهای الکتریکی
از جزوات شرکت ره آوران فنون پتروشیمی:
لینک دانلود 

الکترونیک 1
از جزوات شرکت ره آوران فنون پتروشیمی:
لینک دانلود

عیب یابی کابل
از جزوات شرکت ره آوران فنون پتروشیمی:
لینک دانلود 

تکنولوژی فیلدباس
از جزوات شرکت ره آوران فنون پتروشیمی:
لینک دانلود

مبانی PLC
از جزوات شرکت ره آوران فنون پتروشیمی:
لینک دانلود

شناخت روشهای بازرسی مولدها، مصرف کننده ها و ...
از جزوات شرکت ره آوران فنون پتروشیمی:
لینک دانلود

حفاظت ژنراتور
از جزوات شرکت ره آوران فنون پتروشیمی:
لینک دانلود 

سیستمهای حفاظتی مولدها، تجهیزات و ...
از جزوات شرکت ره آوران فنون پتروشیمی:
لینک دانلود

برق صنعتی
از جزوات شرکت ره آوران فنون پتروشیمی:
لینک دانلود 

دستورکار آزمایشگاه اندازه گیری الکتریکی
از جزوات شرکت ره آوران فنون پتروشیمی:
لینک دانلود 

میکروکنترلر 1
از جزوات شرکت ره آوران فنون پتروشیمی:
لینک دانلود 

دستگاههای اندازه گیری الکتریکی
از جزوات شرکت ره آوران فنون پتروشیمی:
لینک دانلود

ترانسفورماتورهای روغنی و تجهیزات مربوطه
از جزوات شرکت ره آوران فنون پتروشیمی:
لینک دانلود 

اصول سیستمهای کنترل 1
از جزوات شرکت ره آوران فنون پتروشیمی:
لینک دانلود 

اصول سیستمهای کنترل 3
از جزوات شرکت ره آوران فنون پتروشیمی:
لینک دانلود 

الکترونیک صنعتی 1
از جزوات شرکت ره آوران فنون پتروشیمی:
لینک دانلود

اصول اولیه الکتریسیته
از جزوات شرکت ره آوران فنون پتروشیمی:
لینک دانلود 

رله های حفاظتی
از جزوات شرکت ره آوران فنون پتروشیمی:
لینک دانلود

تاسیسات برق
از جزوات شرکت ره آوران فنون پتروشیمی:
لینک دانلود 

تولید و توزیع نیرو
از جزوات شرکت ره آوران فنون پتروشیمی:
لینک دانلود