با کلیک بر روی 1+ ما را در گوگل محبوب کنید
X
تبلیغات
رایتل

Electrician

تحلیل و شبیه سازی پارامترهای مؤثر بر شکل موج پالس تخلیه جزئی در

تحلیل و شبیه سازی پارامترهای مؤثر بر شکل موج پالس تخلیه جزئی در کابل های فشار قوی


چکیده

کاهش پیچیدگیهای حاکم بر آشکارسازی و اندازه گیری پالس قابل PD تخلیهجزئی جز با شناخت و مدلسازی صحیح پدیده حل نمی باشدمدلسازی د قیق عیب عایقی و پارامترهای مؤثر بر آن علاوه بر کاستن از مشکلات ناشی از عدم شناخت درست پالس تخلیه جزئی، می تواند منجر به تحلیلهای کاربردی و تفسیرهای صحیحی از عیوب مختلف شود با توجه به اینکه تاکنون کمتر به بحث ایجاد مدلی مبتنی بر تلفیق پارامترهای فیزیکی و تصادفی با مدلهای مداری پرداخته شده است، لذا در مقاله حاضر برای اولین بار مدلی ترکیبی از خصوصیات مداری و تصادفی این پدیده ارائه گردیده است برای نیل به این هدف با تلفیق پارامترهای فشار، دما، الکترون اولیه، اندازه حفره و ولتاژ پسماند با مدل معروف سه خازنه ، در شبیه سازی پالسهای PD انعطافپذیری و کاربرد مدلسازی تخلیهجزئی افزایش و ارتقاء یافته است.


پسورد فایل: باید به صورت حروف کوچک نوشته شود WWW.POWER-ae.blogfa.com


حجم فایل:۲۲۵کیلوبایت


 لینک دانلود


منبع:-----------------