با کلیک بر روی 1+ ما را در گوگل محبوب کنید

Electrician

تحلیل ولتاژ گام

تحلیل ولتاژ گام و تماس مدلهای مختلف سیستم زمین توربینهای برق بادی به روش المانهای محدود چکیده نیروگاه های بادی، به عنوان یکی از منابع انرژی های نو، از اهمیت خاصی برخوردار است . یکی از مسائل مهم در نیروگاه های بادی، موضوع سیستم زمین آن میباشد . در این مقا له مدل های مختلف سیستم زمین یک توربین بادی، از نظر ولتاژ گام و ولتاژ تماس به روش المانهای محدود تحلیل خواهد شد . همچنین اثرات پارامترها از نظر عمق دفن هادیهای زمین، تعداد و مکان نصب میله های زمین، مکان چاه زمین و بر ولتاژ کام و تماس بررسی میگردد . روش تحلیلی بر اساس و برای Matlab روش المانهای محدود میباشد که با زبان مدلهای مختلف شبیه سازی شده اند . در این مقاله از اطلاعات واقعی سیستم زمین توربینهای بادی در سایت منجیل استفاده شده است.


پسورد فایل: باید به صورت حروف کوچک نوشته شود WWW.POWER-ae.blogfa.com


حجم فایل:1080کیلوبایت


 لینک دانلود


منبع: -----------------