با کلیک بر روی 1+ ما را در گوگل محبوب کنید

Electrician

تست شکست عایقی روغن

  مختصری از دستگاه تست روغن (oil tester ) 
و روش انجام آزمایش استقامت الکتریکی روغن ترانسفورماتورهای قدرت دستگاه تست روغن ترانس با ولتاژ 220 ولت کارمیکند و خروجی آن معمولا از 0 تا 60 کیلو ولت است. دستگاه قابلیت کار در شرایط دستی و اتوماتیک را دارد . در حالت دستی میتوان با حرکت آهسته سلکتور ولتاژ، ولتاژ فشار قوی را به تدریج به روغن اعمال نمود تا زمانی که شکست عایقی در روغن اتفاق بیفتد و در حالت اتوماتیک، خود دستگاه ولتاژ مورد نظر را آنقدر اضافه می کند تا شکست عایقی صورت بگیرد. در هر دو حالت ، پس از بریک دان، دستگاه بصورت اتوماتیک قطع میگردد.
درون دستگاه دو الکترود در فاصله 2.5میلیمتری از یکدیگر قرار دارند . ولتاژی که به روغن اعمال می شود در بین این دو الکترود قرار می گیرد ضمنا یک میله اندازه گیری بقطر 2.5میلیمتری هم در کنار این دستگاه قرار دارد که برای تنظیم فاصله الکترود ها از آن استفاده میشود. ظرف آزمایش روغن دارای ظرفیت 300 الی 600 سی سی است و با 6 بارآزمایش روغن و احراز میانگین شکست عایقی ، میزان خاصیت دی الکتریک روغن ( استقامت الکتریکی ) مشخص میشود. 
معمولا تست استقامت الکتریکی روغن ترانس را میبایستی در زمان نصب ترانس ( قبل از راه اندازی ) و در دوره های سرویس و همچنین زمان تعمیرات اساسی انجام داد. 

روش تست روغن ترانسفورماتور بر اساس B.S 148 / 1972 

1- در ترانس های غیر سیلد ، بعد از تمیز نمودن شیر خروجی پایین ترانسفورماتور، حدود یک لیتر از روغن را تخلیه و خارج نمایید تا مسیر کاملا پاک شود.
2- در ظرف تمیز آزمایشگاهی، حدود یک و نیم لیتر روغن ریخته وجهت انجام تست استقامت الکتریکی به کارگاه برق ارسال فرمایید.
3- در ظرف تمیز آزمایشگاهی دیگر، حدود یک لیتر روغن ریخته وجهت انجام آزمایشات شیمیایی، به آزمایشگاه ارسال فرمایید.

الف- روش تست استقامت الکتریکی روغن:
1- بعد از شستشوی ظرف روغن دستگاه تستر با مقداری روغن سمپل، روغن نمونه را آهسته درظرف روغن دستگاه ریخته و یکی دو دقیقه صبر میکنیم تا حبابها کاملا از بین برود.
2- سرپوش بالای دستگاه را می بندیم و با رعایت اصول ایمنی برق دستگاه را وصل کرده و ولتاژ را آهسته و آرام افزایش میدهیم تا شکست ولتاژ ( BREAK DOWN ) اتفاق بیفتد.
3- ولتاژ بریک دان را یادداشت کرده سپس با رعایت اصول ایمنی، دستگاه را از برق جدا کرده و با میله اندازه گیر شیشه ای، روغن کربن گرفته بین الکترودها را کنار زده و با یک دقیقه تاخیر، مجددا مثل دفعه قبل افزایش ولتاژ میدهیم تا دوباره مرحله شکست عایقی اتفاق بیفتد. ولتاژ فوق را دوباره ثبت مینماییم.
4- عین ردیف های بالا را جمعا شش مرتبه انجام داده و معدل شش بار را بدست می آوریم.
5- معدل بدست آمده نباید کمتر از 27 کیلو ولت گردد در غیر اینصورت معنا و مفهومش این است که رطوبت وارد روغن شده که در چنین شرایطی میبایست که روغن ترانسفورماتور را توسط دستگاه مخصوص ، رطوبت زدایی نمود.
6- دوستان توجه بفرمایند که از بدو ورود روغن به دستگاه تستر و تا پایان آزمایش، زمان نباید بیش از 15 دقیقه شود زیرا به دلیل نفوذ رطوبت هوای اطراف به داخل روغن، نتیجه آزمایش حقیقی نخواهد بود. 

ب- مشخصه های شیمیایی قابل قبول روغن ترانس بر اساس BS 148 / 1972 (استاندارد متداول IEC 60296/60156 می باشد).

0.1% = حداکثر لجن روغن میباشد.
0.895 g/ cm^3 = دانسیته روغن در شرایط خوب.
50 ppm = میزان آب روغن در شرایط خوب.
.03 mg KOH/g = اسیدیته روغن در شرایط خوب. 
0.4 mg KOH/g = حداکثر اسیدیته روغن ( معادل KOH ). 

توجه : چنانچه اسیدیته روغن ترانس از حد 0.4 mg KOH/g بگذرد این امرموجبات خورندگی و آسیب جدی ترانسفورماتور را فراهم می آورد ضمنا عدم رسیدگی و سرویس بموقع ترانسفورماتورها میتواند در دراز مدت نیز سبب تسریع در افزایش اسیدیته روغن شود . روغن با اسیدیته بالا را میبایست تماما از ترانس خارج نموده ، پس از شستشوی داخل ترانس با روغن جدید، ترانس را مجددا از روغن جدید پر کرده و تست روغن را دوباره انجام داد. در گذشته روغنهای با اسیدیته بالا را دور میریختند اما در سالهای اخیر با استفاده از KOH روغن با اسیدیته بالا را احیا کرده و دوباره بکار میگیرند./ پایدار و سرافراز باشید.


سرچشمه: ..............