با کلیک بر روی 1+ ما را در گوگل محبوب کنید
X
تبلیغات
زولا

Electrician

سیرکولاسیون روغن

 ترانسفورماتورهای قدرت غوطه ور در روغن با توجه به حجم وبزرگی ترانسفورماتور ها مقدار زیادی  روغن در تانک آنها وجود دارد که برای ترانسهای  با قدرت بالا  بیش از 500 بشکه روغن مصرف میگردد به دلایل مختلف روغن ترانسفورماتور احتیاج به تصفیه فیزیکی دارد که در بخش های قبلی توضیحات آن آورده شده بنا بر این در اینجا  فقط نحوه فیلتر اسیون ورعایت استانداردها  گفته شده است

ترانسفورماتورهای قدرت غوطه ور در روغن با توجه به حجم وبزرگی ترانسفورماتور ها مقدار زیادی  روغن در تانک آنها وجود دارد که برای ترانسهای  با قدرت بالا  بیش از 500 بشکه روغن مصرف میگردد به دلایل مختلف روغن ترانسفورماتور احتیاج به تصفیه فیزیکی دارد که در بخش های قبلی توضیحات آن آورده شده بنا بر این در اینجا  فقط نحوه فیلتر اسیون ورعایت استانداردها  گفته شده است


دستورالعمل عملیات فیلتراسیون روغن ترانسفورماتور:

1- ابتدا برای تخلیه روغن در مخزن جداگانه از تمیز بودن و عاری از هر گونه روغن قبلی و سیلد بودن مخزن اطمینان کامل حاصل گردد.

2- همزمان با تخلیه روغن از ترانس گاز نیتروژن یا هوای کاملاً خشک به اندازه لازم به ترانس تزریق گردد.

3- پس از تخلیه روغن، فشارگاز نیتروژن را به مقدار  bar0.3 بالا برده و با کف صابون درزهای ترانس را چک کنید.

4- پس از تخلیه کامل روغن در مخزن جداگانه، فیلترپرس را بازرسی نموده، واز فیلترهای جدید استفاده گردد همچنین مخزن خلاء نیز تخلیه شده باشد وپس از رساندن دمای روغن به دمای75 الی 80 درجه سانتی گراد،روغن در سه گردش کامل توسط دستگاه فیلتر پرس در مخزن سیرکوله گردد.

5- دستگاه وکیوم پس از تخلیه کامل روغن به ترانس وصل شده و زمانی که عدد وکیوم  به مقدار متر از mbar 1  رسید وثابت شد با توجه به ماکزیمم  ولتاژ ترانس طبق استاندارد زیر عمل می کنیم:

 

زمان لازم برای اعمال خلاء

حداکثر ولتاژترانس

12 ساعت

kv 72.5 >=um ولتاژترانس

24 ساعت

245>=Um >=72.5

36 ساعت

245>=Um

 

 

 

6- ترانسهایی که تپ چنجر on load  دارند مخزن تپ چنجر وتانک ترانس را هم فشار نمایند.

 

مقدار توصیه شده

نام آزمایش

kv 50  ≤ 

ولتاژ شکست روغن تزریق

40  ≤

دمای  روغن تزریق

PPM10 >

میزان آب در روغن

مقدار توصیه شده

آزمایش گاز کروماتوگرافی و نام گاز

PPM5 >

H2

PPM50 >

CO

PPM250 >

CO2

PPM1 >

CH4

PPM0 =

C2H4

PPM0  =

C2H6

PPM0  =

C2H2

PPM5 >

C3H6

PPM5 >

C3H8

PPM1000 >

O2

 PPM10000  >

N2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  6 – در ترانسفورماتورهایی که آب در روغن بالا دارند بعد از سه بار سیرکوله کامل روغن با دمای 75 الی 80 درجه  سانتی گراد، میزان آب در روغن اندازه گیری گردد.

7-   تزریق به تانک ترانس :

  7- خلاء را بوسیله گاز نیتروژن یا هوای خشک بشکنید.

1-7 – نمونه گیری از روغن و قبل از تزریق به ترانس صورت گیرد وآزمایشات زیر صورت گرفته ومقادیر با توجه به دستورالعمل شرکت توانیردرخصوص آزمایشات زیر رعایت گردد.

2-7 – نرخ پر شدن روغن به گونه ای تنظیم کنید که فشار مخزن تغییری نکند

 

زمان انتظار( بین شکستن  خلاء و راه اندازی ترانس)

حداکثر ولتاژترانس

16 =<ساعت

kv 72.5 >=um ولتاژترانس

36 =<ساعت

145>=Um >=72.5

48 =<ساعت

145<=Um

زمان انتظار بین شکستن  خلاء پس از پر کردن روغن و راه اندازی ترانسفورماتور طبق استاندارد

 

8- ظرف سلیکاژل را در جای خود بسته واز سلیکاژل نو استفاده گردد.

  9- ترانسفورماتور را هواگیری نمایید( کلیه نقاط که دارای پیچ هواگیری می باشند را هوا گیری نمایند)                                                                                                                                                 

 10-  ترانسفورماتور آماده بهره برداری می باشد.


سرچشمه: خدمات پس از فروش ایران ترانسفو