با کلیک بر روی 1+ ما را در گوگل محبوب کنید
X
تبلیغات
زولا

Electrician

شرح فانکشنهای رله های حفاظتی به فارسی

شرح فانکشنهای حفاظتی در ادامه نوشتار


 

ردیف

نام فارسی و لایتن رله‌های حفاظتی

کداستاندارد

ANSI

توضیح مختصر نحوه عملکرد

1

رله راه‌انداز تأخیری و یا رله وصل کننده

TIME DELAY STARTING OR

CLOSING RELAY

2

یکی از رله‌های کمکی بوده که با تأخیر عمل کرده و باعث ارسال فرمان وصل دیگر رله‌ها می‌شود.

2

رله اینترلاک

CHECKING OR INTERLOCKING RELAY

3

این رله شرایط لازم جهت تغییر وضعیت کلید را کنترل نموده در صورت برقراری شرایط، دیژنکتور یا سکسیونر قادر به تغییر وضعیت خواهد بود.

3

کنتاکتور اصلی

MASTER CONTACTOR

4

این کنتاکتور در مدار اصی قرار داشته و دارای بالاترین توان قطع و وصل در مدار می‌باشد.

4

رله دیستانس (فاصله‌یاب)

DISTANCE RELAY

21

این رله با اندازه‌گیری مقدار امپدانس دیده شده در شبکه در صورت کاهش آن از میزان تنظیمی (در زمان بروز خطای فازها) عمل می‌کند.

5

رله دیستانس (فاصله‌یاب)

DISTANCE RELAY

N21

این رله با اندازه‌گیری مقدار امپدانس دیده شده در شبکه در صورت کاهش آن از میزان تنظیمی (در زمان بروز خطای فاز و زمین) عمل می‌کند.

6

رله افزایش شار مغناطیسی

OVER FLUX RELAY

24

بر اثر افزایش بیش از حد شار مغناطیسی ترانسفورماتور ناشی از افزایش ولتاژ و تغییر سریع فرکانس عمل می‌نماید.

7

رله چک کننده حالت سنکرون

SYNCHRONIZING CHECK RELAY

25

این رله در صورت برقراری شرایط سنکرون در دو طرف یک کلید قدرت امکان وصل آن را فراهم می‌سازد.

8

رله افزایش درجه حرارت روغن

OIL TEMPERATURE RELAY

26

هرگاه درجه حرارت روغن ترانسفورماتور از حد تنظیم شده فراتر رود عمل می‌کند.

9

رله کاهش ولتاژ

UNDER VOLTAGE RELAY

27

در صورت کاهش ولتاژ بیش از حد تنظیمی عمل می‌نماید.

10

رله خبری

ANNUNCLATOR RELAY

30

این رله در صورت دریافت سیگنال با روشن شدن لامپ آن بصورت چشمک زدن عملکرد و یا تغییر یک وضعیت را اعلام می‌نماید.

11

رله جهت دار قدرتی

DIRECTIONAL POWER RELAY

32

این رله جهت عبور توان را کنترل نموده و در صورت مغایرت آن با جهت موردنظر عمل می‌نماید.

12

رله کاهش توان یا جریان

UNDER CURRENT OR UNDER POWER RELAY

37

در صورت کاهش مقدار جریان یا توان از حد تنظیم شده عمل می‌نماید.

13

رله مؤلفه منفی جریان

REVERSE PHASE OR PHASE BALANCE CURRENT RELAY

46

در صورت جابجا شدن فازها و یا ایجاد نامتعادلی جریان بین فازها و بوجود آمدن مؤلفه منفی عمل می‌کند.

14

رله حرارتی ترانسفورماتور

TRANSFORMER THERMAL RELAY

49

در صورت افزایش درجه حرارت ترانس به بیش از حد تنظیمی عمل می‌نماید.

15

رله افزایش درجه حرارت سیم پیچ

WINDING TEMPERATURE RELAY

49

هرگاه درجه حرارت سیم پیچ ترانسفورماتور از حد تنظیم شده فراتر رود عمل می‌کند.

16

رله جریان زیاد لحظه‌ای

INSTANTANEOUS OVER CURRENT RELAY

50

این رله در صورت بروز اتصالی‌های شدید در تجهیزات شبکه به صورت آنی عمل می‌نماید.

17

رله اتصال زمین لحظه‌ای

INSTANTANEOUS EARTH FAULT RELAY

N50

در صورت بروز اتصالی‌های فاز با زمینش دید در تجهیزات شبکه به صورت آنی عمل می‌نماید.

18

رله جریان زیاد تأخیری

TIME DELAY OVERCURRENT RELAY

51

در صورت بروز اتصالی فازها در شبکه با تأخیر زمانی لازم و هماهنگ شده با سایر رله‌های حفاظتی عمل می‌نماید.

19

رله اتصال زمین تأخیری

TME DELAY EARTH FAULT RELAY

N51

در صورت بروز اتصالی فاز با زمین در شبکه با تأخیر زمانی لازم و همانگ شده با سایر رله‌های حفاظتی عمل می‌نماید.

20

رله اتصال زمین حساس

SENSITIVE EARTH FAULT RELAY

N51

این رله نسبت به جریان‌هی اتصال زمین کم، حساس می‌باشد.

21

رله اتصال زمین پشتیبان

STANDBY EARTH FAULT RELAY

N51

مشابه ردیف 19 ولی با تأخیر زمانی بیشتر به صورت پشتیبان عمل می‌کند.

22

کلید قطع کننده مدار متناوب

A.C. CIRCULT BREAKER

52

کلید قرار گرفته در مدارات AC برای قطع زیربار

23

رله ضریب قدرت

POWER FACTOR RELAY

55

این رله با تغییر ضریب قدرت از حد تنظیم شده عمل می‌نماید.

24

رله اضافه ولتاژ

OVER VOLTAGE RELAY

59

در صورت افزایش ولتاژ به بیش از حد تنظیمی عمل می‌نماید.

25

رله نامتعادلی ولتاژها و یا جریان‌ها

VOLTAGE OR CURRENT UNBALANCE RALAY

60

این رله در صورت نامتعادل شدن ولتاژها یا جریان‌ها عمل می‌نماید.

26

رله عملکرد فیوز

FUSE FAILURE RELAY

60

هرگاه در مد ار ثانویه ترانسفورماتورهای ولتاژ اشکالی بوجود آمده و باعث قطع کلید ـ فیوز گردد، این رله عمل می‌نماید.

27

رله بوخهولتز

BUCHHOLTZ RELAY

63

این رله در زمانی که در داخل ترانسفورماتور گاز ایجاد شده یا چرخش سریع روغن بوجود آید عمل می‌کند.

28

رله دریچه انفجار

PRESSURE RELIEF RELAY

D62

این رله در زمانی که فشار داخل تانک اصلی ترانسفورماتور از حد تعیین شده تجاوز نماید عملکرد دارد.

29

رله اتصال زمین محدوده

RESTRICTED EARTH FAULT

64

N87

این رله در زمانی که در محدوده کار رله اتصال زمین به وجود آید، عمل می‌کند.

30

رله حفاظتی اتصال زمین (ولتاژ باقیمانده)

(RESIDUAL VOLTAGE) EARTH FAULT RELAY

64

این رله در صورت ایجاد ولتاژی بیش از حد تنظیمی در نوترال ترانسفورماتور یا ژنراتور عمل می‌کند.

31

رله اضافه جریان جهت‌دار

DIRECTIONAL OVER CURRENT RELAY

67

در صورت بروز اتصالی فازها در جهت دید رله مطابق تنظیمات رله عمل خواهد کرد.

32

رله اتصال زمین جهت‌دار

DIRECTIONAL EARTH FAULT RELAY

C67

در صورت بروز اتصالی فاز با زمین در جهت دید رله عمل خواهد کرد.

33

رله بلوک (مسدود) کننده

BLOCKING RELAY

68

این رله در صورت تحریک، یک یا چند عملکرد را بلوکه (مسدود) خواهد نمود.

34

رله سطح روغن

OIL LEVEL RELAY

71

هرگاه سطح روغن ترانسفورماتور به هر دلیل از حد تنظیمی افزایش یا کاهش یابد، عمل می‌کند.

35

رله آلارم

ALARM RELAY

74

تحریک این رله منجر به برقراری آلارم خواهد شد.

36

رله کنترل مدار قطع دیژنکتور

TRIP CIRCUIT SUPERVISION RELAY

74

هرگاه در مدار کنترل قطع و وصل دیژنکتور اشکالی بوجود آید، عمل می‌کند.

37

رله جریان زیاد (DC)

D.C. OVER CURRENT RELAY

76

در صورت افزایش جریان DC به بیش از حد تنظیمی، این رله عمل خواهد کرد.

38

رله عمل کننده با سیگنال رله پروتکشن

TELEPROTECTION OPERATING RELAY

77

رله مشخص کننده عمل سیتسم تله پروتکشن

39

رله اندازه‌گیری زاویه فاز

PHASE ANGLE MEASURING RELAY

78

این رله زاویه فاز بین دو پارامتر را اندازه‌گیری و در صورت خارج بودن از محدوده تنظیمی عمل خواهد کرد.

40

رله وصل مجدد

RECLOSING RELAY

79

این رله در صورت قطع خودکار فیدر ناشی از خطاهای مجاز به وصل مجدد، عمل می‌کند.

41

رله فرکانسی

FREQUENCY RELAY

81

در صورت تغییر فرکانس شبکه از حد مجاز عمل می‌نماید.

42

رله انتخاب کننده (کنترل اتوماتیک)

یا انتقال دهنده عمل کنترل

AUTOMATIC SELECTIVE RELAY TRANSFER OR CONTROL

83

با تحریک این رله و بسته به شرایط پیش‌بینی شده یکی از دو وضعیت (عملکرد اتوماتیک رله) و یا (انتقال فرمان به واحدی دیگر) انتخاب می‌شود.

43

رله دریافت سیگنال تریپ از طریق سیم پیلوت یا کاربر

CARRIER OR PILOT WIRE RECEIVE RELAY

85

این رله در صورت دریافت سیگنال قطع از پست مقابل از طریق کابل پیلوت یا کاریر نسبت به قطع کلید اقدام می‌نماید.

44

رله لاک اوت (قفل کننده)

LOCKING OUT RELAY

86

در صورت عملکرد سیستم حفاظتی که مبین اشکال در تجهیزات شبکه و یا آسیب دیدگی آنها باشد فرمان وصل فیدر را مسدود می‌نماید.

45

رله دیفرانسیل (تفاضلی)

DIFFERENTIAL PROTECTIVE RELAY

87

این رله در صورت عدم توازن جریان‌های ورودی و خروجی عمل می‌نماید.

46

رله دیفرانسیل ترانسفورماتور

TRANSFORMER DIFFERENTIAL RELAY

T87

در صورت عدم توازن بین جریان‌های ورودی و خروجی ترانسفورماتور که ناشی از بروز خطا در داخل آن است عمل می‌نماید.

47

رله دیفرانسیلخ ط یا کابل

LINE DIFFERENTIAL RELAY

L87

در صورت اختلاف بین جریان ابتداء و انتهای خط یا کابل عمل می‌کند.

48

رله کنترل اتوماتیک ولتاژ

AUTOMATIC VOLTAGE REGULATOR RELAY

90

وظیفه این رله، ثابت نگهداشتن ولتاژ ثانویه ترانسفورماتور از طریق کنترل تپ‌ها می‌باشد.

49

رله فرمان قطع

TRIP RELAY

94

این رله در مسیر فرمان رله اصلی قرار گرفته و از طریق آن کویل قطع دیژنکتور تحریک می‌گردد.

50

رله فاصله یاب

FAULT LOCATOR RELAY

96

این رله می‌تواندفاصله محل اتصالی بوجود آمده روی خطوط از محل پست را تعیین نماید.