با کلیک بر روی 1+ ما را در گوگل محبوب کنید

Electrician

عیب یابی کابل های قدرت

عیب یابی کابلهای مخابراتی و قدرت یکی از حوزه های بسیار خاص تکنولوژی برق است.عملکرد عیب یابی به تدارکات و دانش فراوان نیاز دارد.طوریکه با اشتباهی کوچک میتواند ضرر مالی فراوان و حتی خطرات جانی را بدنبال داشته باشد.در مطلب پیش رو ابتدا به ساختار کابلهای قدرت و سپس به عیب یابی کابل ها پرداخته میشود .این فایل توسط شرکتهای اسپیدات و سبا کی ام تی تهیه شده اند.سرچشمه: گروه مهندسی تسلا