با کلیک بر روی 1+ ما را در گوگل محبوب کنید
X
تبلیغات
زولا

Electrician

استعمال تریستور در کنترل موتورهای الکتریکی القایی

بسیاری از اوقات لازم می شود که یک موتور را از حالت سکون به حرکت دورانی با سرعت معینی وادار کنیم . در هنگام کار موتور ممکن است به تغییر سرعت ،تعویض جهت چرخش، تغییر وضعیت و شاید برگشت به شرایط اولیه در کوتاهترین زمان ممکن نیاز شود .دورة کار را می توان با تنظیم انرژی الکتریکی موتوری که محرک بار است , کنترل کرد.موتورهای القایی ماشین های نسبتاً ارزان و مستحکمی هستند که آنها را میتوان بدون کموتاتور و یا حلقه های لغزان ساخت . در نتیجه بنا به علل مذکور تاکنون در مورد کنترل این موتورها از لحاظ راه اندازی ترمز،تغییر جهت چرخش یا سرعت و کنترل وضعیت ،مطالعه و بررسی های زیادی صورت گرفته است . روش  های مختلف کنترل دور موتورهای القائی با واحدهای تریستوری مورد بررسی قرار می گیرد ودر خاتمه چند مثال عملی معرفی می شود.
سرچشمه: گروه مهندسی تسلا