با کلیک بر روی 1+ ما را در گوگل محبوب کنید

Electrician

کنترل صنعتی و سنسورها (1)

امروزه هیچ کارخانه یا خط تولیدی وجود ندارد که نوعی از اتوماسیون در آن بکار نرفته باشد.صنایع امروزی به حدی گسترده وپیچیده هستند که بدون بکار گیری اتوماسیون در تمامی یا قسمتی ازفرآیند تولید عملاکارکرد کارخانه مختل می گردد .با پیشرفت سریع علوم تکنولوژی و پیچیده شدن زندگی انسانها نیازبه بررسی وکنترل هم زمان چند پدیده بیشتر احساس میشود.پیشرفت دانش و تکنولوژی سبب شده است که فرآ یند های تولید پیچیده ودقیق تر شوند ودر نتیجه رشته ای به نام کنترل پدید آید .در سیستم های کنترل صنعتی سنسورها با توجه به نیاز صنایع پیشرفته ابداع گردیده و تولید شده اند و به کار گرفته میشوند.در این فایل شما میتوانید مطالبی مفید در رابطه با کنترل و سنسورها کسب نمایید.این جزوه توسط  آقای علی اصغر الوندی تهیه و تنظیم گشته است.

سرچشمه(منبع): گروه مهندسی تسلا