با کلیک بر روی 1+ ما را در گوگل محبوب کنید
X
تبلیغات
رایتل

Electrician

انتخاب بهینه ی پست های فوق توزیع به صورت فشرده

افزایش تراکم جمعیت و بکارگیری سیستم های برقی از عوامل عمده ای می باشند که در شهر های بزرگ لزوم احداث سیستم های فوق توزیع را در مرکز شهری و نقاطی که کمبود فضا بسیار حاد می باشد ایجاب می نماید به منظور مقابله با این مشکل انواع مختلف ایستگاه های فوق توزیع که در کاهش فضای مورد نیاز و نحوه ی استفاده از فضا از ویزگی های خاص برخوردار می باشند مورد توجه سازندگان ودستگاه های اجرایی قرار گرفته اند . از جمله اشکال معمول این پست ها می توان از پست های سر پوشیده و یا روباز یا رو بازمعمولی GIS که مخفف Gas Insulated Switchgear است و پست های نوع HIS (Hybrid Insulated Switchagear ) نام برد.

الف) پست های GIS به طور اصولی در سه شکل وفرم ساخته می شوند: 

1-شکلی که باس بار ها وتجهیزات برای هر فاز داخل محفظه ی جداگانه ای قرار می گیرند این شکل برای ولتاز های بالا از 300 KV بکار گرفته می شود . 
2-شکلی که تجهیزات وباس بار ها برای هر سه فاز در یک محفظه قرار می گیرند این شکل برای ولتاز های زیر 300 KV وبخصوص ولتاز های فوق توزیع (72/5 و 145 KV ) کاملا پذیرفته 
شده می باشند . 
3- این شکل تنها برای ولتاز های فوق توزیع 72/5 وحداکثر 145 KV ساخته می شوند .ودر ان مشابه ولتاز های توزیع تجهزات در داخل تابلو قرار گرفته و محفظه ی تابلو با گاز SF6 با فشاری کمتر از یک اتمسفر پر می شود . 


ب) طراحی واحداث پستهای معمولی به صورت سر پوشیده حداکثر برای ولتاز های فوق توزیع تا 145 KV متداول است و بسته به مورد دو شکل برای طراحی وجود دارد : 

1-پست های سر پوشیده به صورت یک طبقه که ترتیب استقرار تجهیزات مشابه پست های بیرونی است. 
2-پست های سر پوشیده بصورت مدولار که تجهیزات فشار قوی در سطوح مختلف قرار می گیرند. 

ج) پست های HIS نسل جدید پست های فوق توزیع می باشند که تا ولتاز 170 KV ساخته شده اند و عمدتا برای افزایش ظرفیت پست های موجود و یا توسعه ی پست ها در مواقعی که مشکل فضا وجود دارد کار برد دارند .در طراحی اصلی این پست ها تجهزاتی شامل بریکر

سکسیونر، سکسیونر زمین و ترانس جریان در یک محفظه ی گاز SF6 قرار دارند وبقیه ی تجهزات واتصالات از جمله باس بار ها در فضای باز قرار دارند. 
پست های GIS با استفاده از باس داکت هر گونه چرخش و تغییر جهت فیدرها را امکان می کند و لذا خطوط ارتباطی از هر جهت می توانند به فیدر مربوطه متصل گردند در حالی در سایر پست ها این عمل به سادگی امکان پذیر نیست. 

در پست های GIS کلیه ی تجهیزات به صورت فشرده ودر محفظه های گاز SF6 قرار دارند . 

در پست های HIS بخشی از تجهزات به صورت فشرده خواهند بود ولی اتصالات فیدر ها و باس بار ها در فضای باز بوده ولذا نسبت به پست های GIS فضای بیشتری مورد نیاز است


منبع: power-system