با کلیک بر روی 1+ ما را در گوگل محبوب کنید
X
تبلیغات
رایتل

Electrician

آشنایی با تعاریف و تجهیزات مورد استفاده در برق قدرت

REF 
            این رله مشابه رله دیفرانسیل می باشد و برای اتصالیهای فاز با زمین در داخل ترانس به کار می رود و به طور جداگانه در دو طرف ترانس نصب می شود.

SF6  

          کلیدی که در آن برای خاموش کردن جرقه ناشی از قطع و وصل از گاز خاموش کننده ای استفاده می شود که آن گاز SF6نامیده می شود.

V.A

برای نشان دادن قدرت ترانس از واحد ولت آمپر استفاده می شود، بردن نامیده می شود

 
V.A.Rواحد اندازه گیری توان راکتیو می باشد.

استراکچراستراکچر پایه های فلزی که نگهدارنده تجهیزات در پست می باشند.

آلارمبه محض عملکرد رله یا به وجود آمدن شرایط غیر عادی در مدار این دستگاه با به صدا در آوردن آژیر اپراتور را از وجود شرایط غیر عادی مطلع می کند.


آمپرواحد اندازه گیری جریان آمپر می باشد.


آمپرمتربرای اندازه گیری جریان از آمپرمتر استفاده می شود که این دستگاه به صورت سری در مدار قرار می گیرد.


اونت رکوردردستگاهی است که وقایع وحادثه هارادر پستها ثبت می کند.


اینکامینگ incomingورودی ترانس می باشد.(خروجی اصلی ترانس که کلیه فیدرهای خروجی از آن تغذیه می شوند

اینتر لاک
برای جلوگیری ازمانور اشتباه معمولا بین ***یونرها و بریکر چفت و بست مکانیکی یا الکتریکی قرار می گیرد.که از آن به عنوان اینترلاک نام برده می شود.


اینورتراین دستگاه ولتاژ مستقیم را به متناوب تبدیل می کند. مورد استفاده آن برای مصارف اضطراری و پر اهمیت در پست می باشد


باطریبه مجموعه ای از سلول ها که در آنها فعل و انفعالات الکترو شیمیایی قابل رفت و برگشت صورت می گیرد باطری می گویند که هر سلول متشکل از صفحات مثبت و منفی و ماده ای بنام الکترولیت که محلول از 8 قسمت آب و 3قسمت اسید سولفوریک غلیظ می باشد.


باطری خانه
محل قرار گرفتن باطری در پست را باطریخانه گویند.

برقگیربه منظور حفاظت از شبکه در مقابل اضافه ولتاژها وتخلیه آنها به زمین از برق گیر استفاده می شود .اضافه ولتاژهائی که در شبکه ایجاد می شوند یا ناشی از عوامل خارجی بوده نظیر ساعقه ویا ناشی از اختلالات داخلی سیستم نظیر– قطع ناگهان بار-. سوئیچینگ- اتصال کوتاه،عدم تنظیم ریگلاتوری ولتاژ وغیره
.برقگیر در ابتدای پست وطرفین ترانس و در شبکه توزیع در ابتدای خط و در مسیر خط نصب می شود.


بریکرکلید قدرتی است که در موقع لزوم جریان عادی شبکه ودر موقع خطا جریان اتصال کوتاه وجریان زمین را سریع قطع نماید این کلید قطع جریان را در یک فضای عایق انجام می دهد بنابراین این کلید میتواند در زیر بار قطع کند.

 
کپسول اطفاء حریق:کپسول هایی که در پست نصب گردیده و در داخل آن مواد خاموش کننده آتش مانند پودر و گاز می باشد و برای خاموش کردن انواع آتش از آن استفاده می شود.


بی سیم:بی سیم دستگاهی که برای ارتباطات صوتی استفاده می شود.

پارالل کردن ترانس یا ژنراتور:
        یعنی موازی کردن دو ترانس فورماتور یا دو ژنراتور با هم که هدف از پارالل کردن بالا بردن ضریب اطمینان شبکه و تعدیل بار بین خطوط و ترانس ها وژنراتورها و استفاده مناسب از قدرت و ظرفیت تجهیزات می باشد.


پست:         محلی که در آنجا تبدیل ولتاژ انجام گرفته یا کلید زنی صورت می پذیرد.


پلاک ترانس:          پلاکی است که بر روی ترانس نصب می شود و اطلاعاتی را در مورد ترانس از قبیل ضریب قدرت سیم بندی ترانس سال ساخت کشور سازنده ولتاژ وجریان نامی و...را نشان می دهد.


تپ چنجر:
          وسیله ای است که با تغییر دادن سبب تغییر ولتاژ خروجی ترانس می گردد.این وسیله بیشتر در طرف فشار قوی ترانس نصب می شود.


ترانس مصرف داخلی:          برای مصرف داخلی پست(،روشنایی،شارژر،تغذیه رله ها وتجهیزات ارتباطات راه دوراز این ترانس) استفاده می شود.


ترانس نول ساز(ترانس زمین):         به منظور ایجاد نقطه نول مصنوعی و در طرف مثلث ترانس ها و حفاظت ثانویه ترانس از ترانس نولساز استفاده می شود.


ترانسفورماتور:
      وسیله ای است که انرژی الکتریکی توسط القاء متقابل تبدیل می کنند و می تواند ولتاژ کم را به زیاد و بالعکس تبدیل نماید.


ترمومتر:     برای اندازه گیری درجه حرارت از این دستگاه استفاده می شود


تست پلاک:     ترمینال هایی است که در مواقع تست و تنظیم رله ها مورد استفاده قرار می گیرد تا نیازی به قطع بریکر نباشد.


استیک:      وسیله عایقی است برای باز یا بستن فیوز کتد یا گراند سیار از آن استفاده می شود.

خازن:
               جهت بالا بردن ولتاژ،جهت جبران بار راکتیو که در پستهای فوق توضیع استفاده میگردد.

خط انتقال:
               جهت انتقال جریان برق،جهت تبادل اطلاعات و جهت تبادل پیام با نصب سیستم PLC

دیسپاچینگ:               مرکز کنترل پستهای انتقال و نیروگاهها میباشد.(ثبت وقایع ایستگاهها،فرمان قطع و وصل ، روئیت مقادیر (جریان و ولتاژو...).از وظایف آنهاست .

دیزلخانه:
           جهت تامین مصرف داخلی پست در زمانی که پست بی برق شده باشد


دیفکت:
           در صورت به وجود آمدن اشکالی در تجهیزات جهت رفع عیب آن این برگ تکمیل و به گروه تعمیرات ارجاع داده می شودتا رسیدگی گرددو رفع عیب شود.

رادیاتور ترانس:       مخزنی است که در آن آب یا روغن در حال گردش وجود دارد که در اثر گردش دررادیاتورآب یا روغن خنک شده و باعث خنک شدن ترانس می شود.

راکتور:
           به منظور کاهش ولتاژ شبکه در مواقع افزایش ولتاژ شبکه(غیر عادی شدن ولتاژ) از راکتورها که جذب کننده بار راکتیو هستند استفاده می گردد.( جهت کاهش ولتاژ)


رله استند بای:          وقتی که یک اتصال زمین بر روی فیدرهای خروجی باقیمانده و حفاظت فیدرهای مذکور عمل نکند این رله به عنوان پشتیبان حفاظت ها عمل کرده وفرمان قطع را به طرف اولیه و ثانویه ترانس داده و باعث خارج شدن ترانس می شود.


رله بوخهلتس:      این رله بین مخزن ترانس و کنسرواتور نصب می گردد.در اتصالی های شدید داخلی ترانس گازهای زیاد همراه با جهش روغن ایجاد شده که فشار حاصله در رله بوخهلتس باعث عملکرد رله و تریپ ترانس می شود.

رله تانک پروتکشن:          برای حفاظت ترانس در مقابل اتصالی با بدنه از آن استفاده می شود.


رله جریان زمین:               رله ای است که مانند رله جریان زیاد عمل می کند و اتصالیهای فاز به زمین را تشخیص داده و عمل میکند.

رله جریان زیاد:وقتی که جریان ورودی رله از ستینگ آن بالاتر رود این دستگاه بدون تاخیر فرمان لازم را صادر می کند.

رله جهتی:از جنس رله های توانی می باشند که بر اساس زاویه بین بردارهای ولتاژ وجریان عمل می کند.مانند رله جریان توان که برای جلوگیری کردن از موتوری شدن ژنراتور به کار می رود.


رله حفاظتی:
دستگاهی که به طور خودکار جهت تشخیص خطا در شبکه، حس کردن خطا،نشان دادن خطا وفرمان جدا کردن بخش معیوب بکار می رود.

رله دیستانس:       از لحاظ هر پست هر نقطه از شبکه دارای یک امپدلنس می باشد.که با به وجود آمدن خطا جای این نقاط در صفحه جابجا می شود با شناسایی جابجایی این نقاط می توان به خطا پی برد وآن را شناسایی کرد.این رله معمولا دارای سه ناحیه عملکرد می باشدو بر روی خطوط انتقال نصب میگردد و نقطه اتصالی بوجود آمده بر روی خط را مشخص می نماید


رله دیفرانسیل:       با نمونه برداری از جریانهای دو طرف ناحیه حفاظت شده و مقایسه آن با یک مقدار مشخص شده می تواند خطا را شناسایی و فرمان لازم را صادر کند.

رله ریکلوزر:
        این رله بر روی خطوط نصب میگردد تا درهنگام قطع در صورتی که علت قطع گذرا و لحظه ای بوده بعد از مدت زمان تعریف شده روی آن فرمان وصل را به صورت اتوماتیک صادرنماید.

رله فشار شکن:         در صورتیکه فشارروغن یا گاز از حد تعریف شده بیشتر شود این رله باعث تخلیه اضافه فشار می شود. 
رله های توانی:
        این رله ها بر اساس توان عمل می کنند به عنوان مثال رله هایی که جهت توان را اندازه گیری می کنندیا رله هایی که توان اکتیو و راکتیو را اندازه گیری می کند.

رله کمبود ولتاژ:         این رله هنگامی عمل می کند که ولتاژاز مقدار نامی پایین تر بیاید.معمولا آن را روی 80% مقدار نامی تنظیم می کنند.

***یونرسر خطجهت باز کردن خط از پست در صورتی که جریان از روی خط برداشته شده باشد و بریکر در ایستگاه مربوطه قطع باشد.

 
*یونر:کلید قدرتی است که برای قطع و وصل ولتاژبه کار می رود این کلید نمی تواند جریان برق را در زیر بار قطع کند.

 یونر ارت:            به منظور ایمنی افرادی که روی خط انتقال و تجهیزات پست کار می کنند و همچنین تخلیه بارهای باقی مانده روی خطوط در ابتدای خطوط وپست های فشار قوی از ***یونر ارت استفاده می شود.

یونر بای پاس:
یونری است که برای ارتباط بین دو باس بار از آن استفاده می کنند.


سیستم خنک کنندگی ترانس:جهت کاهش درجه حرارت ترانس ها و افزایش بازدهی و راندمان ترانسها از سیستم خنک کنندگی مختلفی بسته به قدرت و نوع ترانسها به کارگرفته می شود

سیلیکاژلجهت جلو گیری از نفوظ رطوبت به ترانس ها از سنگ سیلیکاژل استفاده می شود در حالت عادی رنگ آن آبی می باشد و در صورت تغییر رنگ آن باید تعویض گردد.

شین یا باس بار:      تمام سیم ها و کابل های یک نیروگاه یا ایستگاه که ولتاژ مساوی دارند با یک شمش یا باسبار در هر فاز به هم متصل می شوند و سپس با تبدیل ولتاژتوسط ترانسفورماتور به ولتاژدیگر تبدیل و به باسبارهای دیگر منتقل می شود.

صفحات هم پتانسیل
شبکه های آهنی هستندکه زیر پای اپراتورها در بعضی نقاط مانند زیر ***یونرها و بریکرها برای از بین بردن ولتاژ تماس مورد استفاده قرار می گیرد.

صفحه آلارم
صفحه ای است که دارای چراغهایی در هر خانه است که در آن عملکر رله ها و تجهیزات حفاظتی نشان داده می شود و به محض عمل کردن رله چراغ مربوط به آن رله در صفحه آلارم روشن می شود.

ضریب قدرتضریب قدرت یا کسینوس فی ،کسینوس زاویه بین بردار توان اکتیو و توان ظاهری می باشد.

فاز متر
وسیله است که دارای لامپ مخصوص می باشد و با تماس با خطوط انتقال با روشن یا خاموش شدن این لامپ می توان به برقدار یا بی برق بودن خط پی برد.


فالت رکوردردستگاهی است که برای ثپت کردن خطاهای به وجود آمده ازآن استفاده می شود.این دستگاه خطا ها را به صورت نموداری ثبت می کند.

فایر باکس
شامل یک جعبه می باشد جهت اتفا حریق که در داخل آن یک قرقره بزرگ و یک سر لوله با تعداد معینی لوله نواری در اندازه 20 متری وجود دارد این جعبه به صورت عمودی یا افقی نصب می شود.و بهترین فاصله برای نصب ان در داخل از کف تقریبا 70 سانتی متر است.

فرم اجازه کار
مسئول ایستگاه با روئیت فرم درخواست انجام کار که به تایید گروه تعمیرات ،بهره برداری،دیسپاچینگ رسیده باشد فرم اجازه کار صادر می نماید و مشخص کننده محل های قطع تجهیزات همراه با حصار کشی و قفل تجهیزات خاموش شده تحویل گروه تعمیرات می نماید.

فرم درخواست انجام کاراین فرم دارای سه قسمت 1-درخواست گروه تعمیرات 2-تایید بهره برداری3-تایید دیسپاچینگ می باشد که در تاریخ مشخص شده و مدت زمان انجام کار و مشخص شدن تجهیزاتی که قطع شوند می باشد و توسط گروه تعمیرات به ایستگاه آورده می شود.


فرکاس متر
برای اندازه گیری فرکانس شبکه از فرکانس متر استفاده می شود.این دستگاه به صورت موازی در مدار نصب می شود واحد فرکانس هرتز می باشد.


فرکانس
تعداد سیکل های صورت گرفته را در مدت زمان یک ثانیه فرکانس گویند. واحد فرکانس هرتز می باشد.


منبع: http://powercity.blogfa.com