با کلیک بر روی 1+ ما را در گوگل محبوب کنید
X
تبلیغات
رایتل

Electrician

الکترواستاتیک

درمبحث فیزیک2 در مورد یکی از خصوصیات اجسام به نام بار الکتریکی بحث گسترده می شود ممکن است این بار ساکن باشد یا متحرک بسته به این خصوصیات آن را در دو شاخه مورد بررسی قرار میدهند  اگر ذره ی باردار را بدون سرعت مورد بررسی قرار دهیم در واقع وارد مبحث الکتروستاتیک شده ایم

قانون بقای بار الکتریکی

 

دو نوع بار الکتریکی وجود دارد و این بارهای الکتریکی که می‌توانند ساکن یا متحرک باشند و آثاری از خود ظاهر می‌سازند. از نظریه فارنکلین این نتیجه درست نیز بدست آمد که:
«بارهای الکتریکی ایجاد نمی‌شوند و از بین نیز نمی‌روند بلکه از قسمتی از یک جسم به قسمت دیگر منتقل می‌شوند
 بارهای مثبت و منفی یکدیگر را خنثی می‌کنند، ولی هیچگاه نابود نمی‌شود.»
      
 خواص بارهای الکتریسیته: 
با بررسی خواص بارهای الکتریکی بهتر به ماهیت ماده پی می‌بریم.
 مثلا این خاصیت که بارهای الکتریکی همنام یکدیگر را می‌رانند و بارهای الکتریکی یا نوع مخالف یکدیگر را می‌ربایند. این واقعیت را نشان می‌دهد که درون ماده نیروهای الکتریکی موجود است. نیروهای پیوستگی بین مولکول‌ها اجسام جامد یا مایع به سبب وجود نیروهای جاذبه الکتریکی بین بارهای الکتریکی از نوع مخالف است.

معنی جریان:
 نیروهای متعددی که به هنگام تراکم ماده ظاهر می‌شود به علت وجود نیروهای رانشی بین بارهای الکتریکی ممنوع است.


 حرکت این بارهای الکتریکی ، موجب تولید جریان الکتریسیته و یا به اصطلاح متداول ،جریان برق می‌شود که ما در خانه و صنعت از آن استفاده می‌کنیم


منبع: http://fizik2.blogveb.com