با کلیک بر روی 1+ ما را در گوگل محبوب کنید
X
تبلیغات
رایتل

Electrician

موتور شراگ ریشتر

مقدمه:
نیاز به موتورهائی با دور متغیر همواره یکی از نیازهای مهم صنعتی بوده است که بشر در طول سالیان متمادی در تلاش جهت حل آن بوده است که از موتورهای جریان مستقیم قدیمی گرفته تا انواع درایوهای صنعتی .ابتدایی و پیشرفته ترین روشها هستند که در میان این دو مطالعه در مورد برخی تکنیکهای خاص مانند تکنیک شراگ-ریشتر نیز خالی از لطف نیست.

موتورشراگ ریشتر
این موتور در واقع یک موتور القایی سه فاز با رتورسیم بندی شده است که مانند یک مبدل فرکانسی در درون خود عمل می نماید و با ایجاد سرعت میدان دوار متفیر حاصل از مجموع دو پارامتر "امگای شبکه+تفاضل میدان دوار رتور و استاتور"
سرعت متغیر رتور را در دامنه و سیعی رقم می زند.
---------
ساختمان
رتور این موتور دارای یک سیمبندی سه فاز است که به واسطه سه حلقه لغزان(اسلیپ رینگ)به ولتاژسه فاز شبکه متصل میشود که در ساختمان این موتور به ان "سیمبندی اولیه" اطلاق میشود.علاوه بر این رتور دارای بک سیمبندیDC نیز میباشد که در انتهای رتور مانند یک آرمیچرDC به یک کلکتور متصل شده است که به ان "سیمبندی کموتاتور" میگویند.لازم به ذکر است که سیمبندی کموتاتور میتواند به تمام انواع سیمبندی اعم از حلقوی،موجی و غیره بسته شود.
بر روی استاتور این موتور سه سیم پیچیAC نصب شده که به آن "سیمبندی ثانویه"گفته شده و سرهای ابتدا و انتهای هر به وسیله ذغال روی کلکتور قرار گرفته اند.گفتنی است زاویه قرارگیری ذغالهای ابتدا و انتهای هر کلاف قابل تنظیم بوده که مقدار آن بر روی شکل با"گاما"مشخص شده است ونیز زاویه بین سه ذغال ابتدائی120درجه وزاویه بین سه ذغال انتهائی نیز 120درجه ثابت می باشد.
در این موتور یک موتور کمکی به عنوان PILOT وجود دارد که وظیفه تنظیم زاویه بین سه ذغال ابتدایی و انتهائی سیمپیچها را به عهده دارد.

------- 
حالات کار موتور
حالات مختلف کاری این موتور در فرکانس ثابت شبکه،وابسته به زاویه"γ"(گاما) میباشد که این حالات به شرح زیرند:
1-حالت زیر سنکرون:در صورتیکهγ<0 باشد لغزش در موتور بزرگتر از 0 شده و موتور به صورت آسنکرون کار میکند.
2-حالت سنکرون:اگر γ=0شود لغزش 0 شده و موتور به صورت سنکرون کار میکند.
3-حالت فوق سنکرون:چنانچهγ>0شود لغزش کوچکتر از 0 شده و سرعت رتور بیشتر از سرعت میدان دوار حاصل ازشبکه میشود.
----------
مزایاوکاربرد
-ویژگی قابل توجه این موتور دامنه وسیع کنترل دور آن است که میتواند بین40 تا 160 درصد سرعت میدان دوار شبکه باشد.
-استفاده این موتور دردستگاههای چاپ و پرس ضربه ای است.
----------
معایب
-ایجاد جرقه بر روی کلکتور و کاهش توان موتور با افزایش مقدار جرقه زنی که باعث میشود بالاترین توان این نوع موتوربین 80
تا 100 کیلووات باشد
-نیاز ممتد به سرویس و نگهداری
-هزینه بالای تعمیرات


منبع: ----------