با کلیک بر روی 1+ ما را در گوگل محبوب کنید
X
تبلیغات
رایتل

Electrician

رله پرایمری نسل جدید

رله های پرایمری جهت حفاظت ترانسفورماتورها، ژنراتورهای فشار متوسط ، خطوط و پستها طراحی گردیده و در صورت وقوع اتصال کوتاه و افزایش غیر مجاز جریان از مقدار تنظیم شده روی رله ، فرمان لازم جهت قطع کلید قدرت را صادر می نماید.

رله پرایمری یک دستگاه تکفاز بوده و مستقیما بر روی هر یک از پلهای کلید دیژنکتور نصب می گردد و همانگونه که از 20 قرار می گیرد ، بنابراین بدنه دستگاه تحت ولتاژ شبکه KV نامش مشخص است در مسیر ولتاژ اولیه و داخل حوزه بوده و اپراتور می بایستی قبل از هرگونه اقدام به تنظیم آن از بی برق بودن آن اطمینان حاصل نماید.
نحوه نصب رله بر روی دیژنکتور بسیار مهم بوده و اگر به هر دلیلی میله سلونوئید و دیژنکتور با هم منطبق نباشند می تواند باعث خسارت جبران ناپذیر به کلید رله و یا ترانس گردد.
از ابتدای سال 1384 نسل جدید رله های پرایمری وارد بازارگردید که از جمله مزایای آن می توان به حذف تاًثیر مجزا برای اندازه گیری و تغذیه رله ، تشخیص CT هارمونیکها برای جلوگیری از عملکردهای ناخواسته رله ، استفاده از دو تست بالای زمان عملکرد رله ، افزایش تست رله در جریانهای لحظه ای و تاًخیری ، CT سریع خط ، افزایش ناحیه خطی و نصب آسان و سریع آن اشاره نمود .
ساختمان داخلی رله پرایمری از چهار قسمت کلی تشکیل گردیده است :
2 - برد الکترونیکی 3 - سلونوئید 4 -پرچم CT - 1
CT -1
های تعبیر شده در داخل رله از نظر تعداد در اولیه و ثانویه و سطح مقطع سیم های مربوطه متفاوت CT ، بسته به نوع رله ساخته شده اند. ثانویه ترانس جریان بوسیله مقاومت 330 اهم I و E می باشند . ولیکن تمامی از آهن یکسان و به شکل دارای سه سیم پیچ می باشد که جهت تغذیه ، CT . بسته می شود. جریان اولیه باعث ایجاد ولتاژ در ثانویه می شود ورودیهای جریان تاًخیری و لحظه ای از آنها استفاده می شود .
2 - برد الکترونیکی فلیتر 50 هرتز این فیلتر برای هر دو قسمت تاًخیری ولحظه ای تعبیه گردیده است وقسمت تاًخیری با تایمر همراه است در داخل برد چهار عدد پتانسیومترجهت تنظیمات داخلی رله تعبیه شده است که دو به دو جریانهای ابتدا و انتهای تأخیری و لحظه % ای را تنظیم می نمایند لذا در این رله ها تنظیم در سر اول و آخر جریان رله از یکدیگر مستقل و دقت آ ن 100 می باشد.
-3 سلونوئید سلونوئید از نظر تئوری یک بوبین معمولی است که ضربه لازم جهت حرکت در آوردن وزنه 750 گرمی را داراست .
-4 پرچم پرچم یک قطعه مکانیکی است که با حرکت میله سلونوئید تغییر موقعیت می دهد .پس از فرمان رله تریپ و باز شدن دیژنکتور، به وسیله دکمه ریست پرچم به حالت اولیه در بر می گردد.
مشخصات فنی 

-1 جریان نامی این I n= 25A ، In= 16A جریانی است که در قسمت بالا سمت راست مشخص شده است . برای مثال جریان مبنای اندازه گیری رله جهت فرمان قطع می باشد یعنی جریانهای تنظیمی برمبنای این جریان تنظیم می گردند.

-2 ولوم ها
دارای سه ولوم می باشد که از بالا به پایین عبارتند از : HF رله 125 جهت تنظیم جریان لحظه ای رله INSTANTANEOUS OPERATION الف/ ولوم جهت تنظیم جریان تاخیری رله DELAYED OPERATION ب/ ولوم
جهت تنظیم زمان رله OPERATIVE TIME ج/ ولوم
ولوم دوم و سوم در ارتباط با یکدیگرند . بدین ترتیب که ولوم سوم زمان عملکرد رله را عهده دار بوده که از 0.4 ثانیه یعنی این In = 25A 2 قابل تنظیم می باشد . برای مثال In 1 تا In تا 9 ثانیه قابل تنظیم می باشد ولوم دوم از رله جریانهای در محدوده 25 آمپر تا 50 آمپر را با تأخیر به توسط ولوم پائین حفاظت می نماید . برای مثال اگر ولوم یعنی رله در جریانهای بیش از 40 آمپر پس I=25A×1.6=40A پائین عدد 5 و ولوم وسط روی عدد 1.6 باشد
از مدت زمان 5 ثانیه عمل می نماید که در این صورت شفت سلونوئید عمل نموده و پرچم رله به وضعیت قرمز تغییر حالت می دهد .
ولوم بالا به صورت مستقل جهت جریانهای لحظه ای عمل می نماید و محدوده آن در رله های جدید بین 2 تا 9 برابر جریان نامی می باشد . زمان عملکرد رله در این حالت بسیار کم ( زیر 300 میلی ثانیه ) می باشد که با بالاتر باشد و ولوم بر In = 25A رفتن جریان از مقدار تنظیمی این رله تقریباً به طور آنی عمل می نماید . برای مثال اگر بیشتر شود ، رله فرمان قطع را I = 25×4 = 100A روی عدد 4 تنظیم شود در صورتیکه جریان عبوری از رله صادر می نماید.


منبع:------------