با کلیک بر روی 1+ ما را در گوگل محبوب کنید
X
تبلیغات
رایتل

Electrician

تنظیم ولتاژ خروجی اینورتر

در بیشتر کاربرد ها لازم است ولتاژ و فرکانس خروجی قابل کنترل باشد.اگر ولتاژ dc  ورودی قابل کنترل باشد میتوان با یک اینورتر که دارای یک نسبت ولتاژ ورودی به خروجی ثابتی است  یک ولتاژ خروجی متغیر را به دست آورد.اگر ولتاژ ورودی ثابت و غیر قابل کنترل باشد ،میتوان با تغییر بهره اینورتر توسط روش مدولاسیون پهنای پالس(PWM) یک ولتاژ خروجی متغیر به دست آورد.

تنظیم ولتاژ خروجی اینورتر


در بیشتر کاربرد ها لازم است ولتاژ و فرکانس خروجی قابل کنترل باشد.اگر ولتاژ dc  ورودی قابل کنترل باشد میتوان با یک اینورتر که دارای یک نسبت ولتاژ ورودی به خروجی ثابتی است  یک ولتاژ خروجی متغیر را به دست آورد.اگر ولتاژ ورودی ثابت و غیر قابل کنترل باشد ،میتوان با تغییر بهره اینورتر توسط روش مدولاسیون پهنای پالس(PWM) یک ولتاژ خروجی متغیر به دست آورد.

شکل موج ولتاژ خروجی یک اینورتر غیر سینوسی است و دارای یک سری هارمونیک میباشدکه میبایست توسط روشهای مناسب این هارمونیک ها را حذف یا به حداقل رساند. به طور کلی از دو روش برای شکل دادن شکل موج خروجی اینورتر استفاده میشود.

در روش اول شکل دادن به شکل موج خروجی با استفاده از عملیات کلید زنی طوری انجام میشود که بعضی از هارمونیک های نامطلوب به طور انتخابی حذف یا حداقل میشوند.

در روش دوم شکل موج خروجی طوری شکل داده میشود تا فرکانس های هارمونیکی به سمت فرکانس های بالا شیفت پیدا کنند.در این حالت اگر به فیلتر نیاز باشد ،عناصر فیلتر به صورت قابل ملاحظه ای کوچک خواهند بود.برای پیاده کردن این روش از روشی موسوم به مدولاسیون پهنای پالس سینوسی(SPWM) استفاده میکنیم.معمولا" در هر نیم سیکل ولتاژ چندین پالس  وجود دارد.

در هر نیم سیکل  پهنای پالس در وسط آن ماکزیمم است از مرکز به سمت هر دو طرف پهنای پالس ها بصورت تابع کسینوسی کاهش می یابند.در روش SPWM  کنترل ولتاژ با تغییر پهنای تمام پالسها و حفظ رابطه کسینوسی بین آنها انجام میشود.در یک شکل موج SPWM محتوای هارمونیکی کل هنوز خیلی زیاد است ،اما تمامی فرکانس های هارمونیکی در جهت طیف فرکانس بالا شیفت پیدا میکنند.مرتبه هارمنونیک ها در شکل موج SPWM  بستگی به تعداد پالسهای مورد استفاده در هر نیم سیکل دارد:اگر فرکانس تکرار پالس بالاتر باشد،فرکانس های هارمونیکی نیز بزرگتر میشوند.اگر SPWM  در یک اینورتر با تعداد زیادی پالس در هر نیم سیکل پیاده سازی شود فرکانس های هارمونیکی آنقدر بزرگ خواهند بود که برای بسیاری از کاربردها  همچون کنترل سرعت دور موتورها هیچ فیلتر جداگانه ای ممکن است در طرف خروجی مورد نیاز نباشدو اگر یک شکل موج سینوسی کامل برای ولتاژ خروجی مورد نیاز باشد میتوان با استفاده از یک فیلتر که دارای مقادیر کوچکی از L,C است این کار را انجام داد.