با کلیک بر روی 1+ ما را در گوگل محبوب کنید
X
تبلیغات
رایتل

Electrician

موتور آسنکرون با روتور سیم پیچی شده (روتور رینگی)

روتور سیم پیچی شده:


به جای میله ، استاتور را می توان سیم پیچی سه فاز کرد و اینسیم پیچها را به صورت ستاره وصل می کنیم . درروی محور این موتور سه حلقه که نسبت به هم و نسبت به محور عایق هستند (رینگ) قرار دارد . سه سر سیم پیچی روتور به این سه حلقه متصل می شود و به وسیله جاروبکهائی که روی حلقه ها تکیه دارند به یک مقاومت سه فاز ستاره متصل میشود.

روتور سیم پیچی شده:


به جای میله ، استاتور را می توان سیم پیچی سه فاز کرد و اینسیم پیچها را به صورت ستاره وصل می کنیم . درروی محور این موتور سه حلقه که نسبت به هم و نسبت به محور عایق هستند (رینگ) قرار دارد . سه سر سیم پیچی روتور به این سه حلقه متصل می شود و به وسیله جاروبکهائی که روی حلقه ها تکیه دارند به یک مقاومت سه فاز ستاره متصل میشود.


مزایای موتور آسنکرون با روتور سیم پیچی شده :

  • در موقع شروع به کار گشتاور قوی دارد . 
  • بر خلاف موتور آسنکرون با روتور قفسه ای که جریان شروع به کار آنها کم است جریان شروع به کار کمی* دارد . 
  • سرعت آن در مقابل بارهای مختلف تقریباً ثابت است . 
  • تعداد دور آن تا حدی قابل تنظیم است .( با کم و زیاد کردن رئوستا راه انداز ) 
  • میتوان تا حدی بار آن را زیاد کرد .
معایب موتورهای آسنکرون با روتور سیم پیچی شده :

  • در مقابل تغییر ولتاژ حساسیت دارد . 
  • ضریب قدرت آن در موقعیکه بار به حد نرمال نیست کم می باشد . 
  • ضریب قدرت آنها نسبت به ضریب قدرت موتور آسنکرون با روتور قفسه ای کمتر است.
موارد استفاده و کاربرد موتورهای آسنکرونبا روتور سیم پیچی شده:


از موتور آسنکرون با روتور سیم پیچی شده :برای قدرت های خیلی زیاد مخصوصاً اگر با فشار قوی باشد استفاده می شود و یا اینکه در موقع شروع به کار ، موتور احتیاج به گشتاور زیاد داشته باشد مانند به راه انداختن ترن یا جرثقیلها و غیره


برای مطالعه بیشتر به کتابهای زیر مراجعه کنید :

  • تکنولوژی برق جلد 4تالیف : بی . ال . تراژا 
  • ترجمه : سعید شعاری* نژاد