با کلیک بر روی 1+ ما را در گوگل محبوب کنید
X
تبلیغات
رایتل

Electrician

محاسبه ضریب تصحیح عملکرد رل ههای فرکانسی در اولین گام حذف بار اض

محاسبه ضریب تصحیح عملکرد رل ههای فرکانسی در اولین گام حذف بار اضطراری شبکه


چکیده

در این مقاله ابتدا پاسخ فرکانسی در یک شبکه قدرت و تاثیر پارامترهای مختلف در روند تغییرات منحنی فرکانسی از جمله اضافه بار شین مدلسازی می گرددسپس با توجه به پارامترهای امنیت شبکه و مشخص شدن محدوده فرکانسی مجاز سیستم، روشهای قطع بار استاتیک و دینامیک مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرددر پایان با توجه به سرعت پاسخگویی رله ها در حذف بار دینامیک، روشی ابداعی بمنظور محاسبه ضریب تصحیح عملکرد رله های فر کانسی بار ارائه می گردداعمال این ضریب در اولین گام بارزدایی ، دستیابی به یک حذف بار تطبیقی در یک توالی موثر را نتیجه خواهد دادهمچنین، نتایج حاصل شده از اعمال این ضریب تصحیح در اولین گام بارزدایی مورد تحلیل و ارزیابی قرار می گیرد.


پسورد فایل: باید به صورت حروف کوچک نوشته شود WWW.POWER-ae.blogfa.com

حجم فایل:۴۵۴کیلوبایت


 لینک دانلود


منبع:-----------------