با کلیک بر روی 1+ ما را در گوگل محبوب کنید
X
تبلیغات
رایتل

Electrician

طراحی پستهای فشار قوی (کد گذاری)

کد و رنگ استاندارد ولتاژها ، علائم شناسایی دستگاه ها ،کد گذاری ایستگاه ها ،کد گذاری خطوط ،کابل ها و اتصالات خطوط ،کد گذاری خطوط ولتاژ کم ،کد گذاری شین ها ،کد گذاری کلیدهای فشار قوی ،کد انواع کلیدها ،کد گذاری سکسیونر ارت باس بار ،کد گذاری برقگیرها ،کد گذاری ترانسفورماتورهای قدرت ،کد گذاری ترانس های جریان ،کد گذاری ترانس های ولتاژ ،کد گذاری ترانس های مصرف داخلی ،کد گذاری ترانس های زمین ،کد گذاری خازن ها ،کد گذاری راکتورها ،فواصل مجاز


کد و رنگ استاندارد ولتاژها ، علائم شناسایی دستگاه ها ،کد گذاری ایستگاه ها ،کد گذاری خطوط ،کابل ها و اتصالات خطوط ،کد گذاری خطوط ولتاژ کم ،کد گذاری شین ها ،کد گذاری کلیدهای فشار قوی ،کد انواع کلیدها ،کد گذاری سکسیونر ارت باس بار ،کد گذاری برقگیرها ،کد گذاری ترانسفورماتورهای قدرت ،کد گذاری ترانس های جریان ،کد گذاری ترانس های ولتاژ ،کد گذاری ترانس های مصرف داخلی ،کد گذاری ترانس های زمین ،کد گذاری خازن ها ،کد گذاری راکتورها ،فواصل مجاز

تهیه کننده : دکتر عباس نجار خدابخش

منبع:abbasnjr.blogfa.com